OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Preppie Wool Pleats Skirt GREY
상품요약정보 프레피 울 플리츠 스커트 그레이
판매가 ₩ 166,000
할인판매가 ₩ 116,200
수량 수량증가수량감소

아밤 특유의 소녀적 감성이 돋보이는 스쿨 걸 무드의 세미 A라인 핏 울 플리츠스커트입니다. 탄탄한 울 모직 원단에 기계 주름 플리츠 작업을 진행하여 세탁 후 제품 변형을 최소화하였으며 옆선에는 콘솔 지퍼로 오픈 클로징 가능합니다. 허리 라인에는 아밤만의 시그니처인 직자수를 포인트로 넣어 셋업 제품이지만 단독 착용으로도 다양하게 연출할 수 있는 유행을 타지 않는 클래식한 아이템입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  WOOL 60%, RAYON 40%

  *SIZE (cm)
  SMALL
  총장 42 / 허리단면 35 / 힙단면 56
  MEDIUM
  총장 43 / 허리단면 37 / 힙단면 48.5

  *WOMEN MODEL WEARING S SIZE
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  *취급시 주의사항
  Only Dry Cleaning
  이 제품은 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  기계 세탁, 건조기 이용시 변형,이염,변색,탈색 가능성이 있습니다.
  마찰로 인한 손상이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
  모든 제품의 세탁 방법은 케어라벨에서 확인하실 수 있습니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
SIZE

교환/반품 불가

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Preppie Wool Pleats Skirt GREY up down 166000 (  1162)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

아밤 특유의 소녀적 감성이 돋보이는 스쿨 걸 무드의 세미 A라인 핏 울 플리츠스커트입니다. 탄탄한 울 모직 원단에 기계 주름 플리츠 작업을 진행하여 세탁 후 제품 변형을 최소화하였으며 옆선에는 콘솔 지퍼로 오픈 클로징 가능합니다. 허리 라인에는 아밤만의 시그니처인 직자수를 포인트로 넣어 셋업 제품이지만 단독 착용으로도 다양하게 연출할 수 있는 유행을 타지 않는 클래식한 아이템입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  WOOL 60%, RAYON 40%

  *SIZE (cm)
  SMALL
  총장 42 / 허리단면 35 / 힙단면 56
  MEDIUM
  총장 43 / 허리단면 37 / 힙단면 48.5

  *WOMEN MODEL WEARING S SIZE
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  *취급시 주의사항
  Only Dry Cleaning
  이 제품은 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  기계 세탁, 건조기 이용시 변형,이염,변색,탈색 가능성이 있습니다.
  마찰로 인한 손상이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
  모든 제품의 세탁 방법은 케어라벨에서 확인하실 수 있습니다.