OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Line Mini Skirt Blue
상품요약정보 라인 미니 스커트 블루
판매가 ₩ 89,000
수량 수량증가수량감소

아밤홈만의 스포티한 무드가 돋보이는 라인 미니 스커트 입니다.
신축성이 좋은 소재로 오랫동안 편안하게 착용이 가능하며,
속바지가 내장되어 있어 활동 시에 불편함이 없도록 제작된 제품입니다.
고급 스티칭 기법으로 퀄리티를 완성하였습니다.
옆라인에 테이프 디테일을 추가하여 포인트를 주었습니다.
S, M 2가지 사이즈로 만나보실 수 있으며 체형에 따라 선택 가능한 제품입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  NYLON 78%, SPAN 22%


  *SIZE (cm)
  FREE
  Small 총장 32 / 허리 33.5 / 힙 48 / 밑단 53 / 바지부리 18.5
  Medium 총장 33 / 허리 35.5 / 힙 50/ 밑단 55 / 바지부리 19.5

  *WOMEN MODEL WEARING S SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Hand Wash Cold

  세탁이나 건조기 사용 시 변형, 이염, 변색, 탈색의 가능성이 있습니다.
  섬유유연제 및 표백제는 사용을 금지하고 중성세제를 이용하여 차가운 또는 미지근한 물 (30℃이하)에서 가볍게 단독 손세탁 해주시길 바랍니다. 건조 시 비틀어 짜지말고 잘 펼쳐서 형태를 고정시켜주세요.
  강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다.

  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 손상의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다. 케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

SIZE

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Line Mini Skirt Blue up down 89000 (  890)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

아밤홈만의 스포티한 무드가 돋보이는 라인 미니 스커트 입니다.
신축성이 좋은 소재로 오랫동안 편안하게 착용이 가능하며,
속바지가 내장되어 있어 활동 시에 불편함이 없도록 제작된 제품입니다.
고급 스티칭 기법으로 퀄리티를 완성하였습니다.
옆라인에 테이프 디테일을 추가하여 포인트를 주었습니다.
S, M 2가지 사이즈로 만나보실 수 있으며 체형에 따라 선택 가능한 제품입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  NYLON 78%, SPAN 22%


  *SIZE (cm)
  FREE
  Small 총장 32 / 허리 33.5 / 힙 48 / 밑단 53 / 바지부리 18.5
  Medium 총장 33 / 허리 35.5 / 힙 50/ 밑단 55 / 바지부리 19.5

  *WOMEN MODEL WEARING S SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Hand Wash Cold

  세탁이나 건조기 사용 시 변형, 이염, 변색, 탈색의 가능성이 있습니다.
  섬유유연제 및 표백제는 사용을 금지하고 중성세제를 이용하여 차가운 또는 미지근한 물 (30℃이하)에서 가볍게 단독 손세탁 해주시길 바랍니다. 건조 시 비틀어 짜지말고 잘 펼쳐서 형태를 고정시켜주세요.
  강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다.

  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 손상의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다. 케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.